top of page
  • BVNA

Cooling Centers Activated This Weekend - 8/14 to 8/16


Cooling Centers Activated This Weekend - 8/14 to 8/16. PRNS is activating three Cooling Centers Friday-Sunday, August 14-16 from 1 p.m. to 9 p.m. Due to current County Health Orders, capacity will be limited, face masks will be required and physical distance guidelines will be enforced. For the safety of staff and other cooling center visitors, a simple health screen will be performed.


Cooling Centers will be located at the following sites: Camden Community Center, Mayfair Community Center and Roosevelt Community Center.


For more information on how to stay cool during the heat wave, please visit bit.ly/heatsafetytipsSCC


PRNS está activando tres centros de enfriamiento de Viernes-Domingo, 14-16 de Agosto de 1 pm a 9 pm. Debido a las Órdenes de Salud del Condado, la capacidad será limitada, se requerirán máscaras y se seguiran las reglas de distancia física. Para la seguridad del personal y otros visitantes del centro de enfriamiento, se realizará un simple examen de salud.


Los centros de enfriamiento estarán ubicados en los siguientes sitios: Camden Community Center, Mayfair Community Center y Roosevelt Community Center.


Para obtener más información sobre cómo mantenerte fresco durante la ola de calor, visita bit.ly/heatsafetytipsSCC


PRNS sẽ kích hoạt ba trung tâm mát mẻ, Thứ Sáu tới Chủ Nhật, Ngày 14 -16 Thang 8, từ 1 gió chiều đến 9 giờ tối. Theo lệnh hiện tại của Y Tế Quận Hạt, không gian bên trong sẽ bị hạn chế, quý vị phải đeo khẩu trang che mặt và mọi người bắt buộc cách xa nhau 6 feet. Để bảo đảm an toàn cho nhân viên và những người đến thăm trung tâm, chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của quý vị tại cửa.


Các trung tâm mát mẻ sẽ mở cửa tại các địa điểm tiếp theo đây: Camden Community Center, Mayfair Community Center and Roosevelt Community Center.


Để biết thêm thông tin về cách giữ mát trong đợt nắng nóng này, xin truy cập bit.ly/heatsafetytipsSCC


聖荷西市公園、遊憩和鄰里服務部(PRNS)將開放三個避暑中心於本週五 - 週日,8/14 – 8/16 下午1點至9點. 基於縣公共衞生令的規定,容量將受限制,必須佩戴口罩,社交距離的規範也將強制執行。為了維護避暑中心所有工作人員與訪客的安全,我們將做簡單的健康篩檢. 避暑中心將開放於以下地點:Camden Community Center, Mayfair Community Center and Roosevelt Community Center.


欲知詳情及如何避暑,請至bit.ly/heatsafetytipsSCC

Comments


bottom of page