top of page
  • BVNA

Participate in Climart Smart San José's Survey for a chance to win!

Hey, San José!

In 2018, San José adopted Climate Smart San José, a community-wide plan to reduce air pollution, save water and improve quality of life. We need your help to improve San José’s climate action plan. Take our short survey by July 23 and enter to win 4 tickets to a San Jose Earthquakes game!Hola, San José!

En 2018, San José adoptó Climate Smart San José, un plan comunitario para reducir la contaminación del aire, ahorrar agua y mejorar la calidad de vida. Necesitamos su ayuda para mejorar el plan de acción #climática de San José. ¡Tome nuestra breve encuesta antes del 23 de julio y participe para ganar 4 boletos para un juego de los San Jose Earthquakes!Xin chào, San José!

Vào năm 2018, San José đã thông qua Climate Smart San José, một kế hoạch cho toàn cộng đồng để giảm ô nhiễm không khí, tiết kiệm nước và cải thiện chất lượng cuộc sống. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để cải thiện kế hoạch hành động vì khí hậu của San José. Hãy làm khảo sát ngắn này trước ngày 23 Tháng Bảy và đăng ký để thắng được 4 vé xem một trận đấu của đội San Jose Earthquakes!
Comments


bottom of page